Organigrama

NUESTRA ORGANIZACION

 

 

BATZORDE ERAGILEA - JUNTA RECTORA

Lehendakaria / Presidente

Eneko Aldai Fernandez (gurasoa)

Lehendakariordea / Vicepresidente

Manuel Plaza Bedmar (gurasoa)

Idazkaria / Secretario

Iser Sasiain Barquín (gurasoa)

 Juntakideak

Usmena Isasi Urrestarazu (gurasoa)

Itsaso Barbara Oribe (gurasoa)

Ainara Albizua Estrada (gurasoa)

Izaskun Ugarte Bergara (gurasoa) 

Alazne Llaguno Lobato (gurasoa)

Patxi Lasarte(irakaslea, ikasketa burua)

Itxaso Ugarte (irakaslea, ikasketa burua)

Isabel Sierra (irakaslea, idazkaria)

Joseba LLano (irakaslea, zuzendaria)

Aritz Esnal (administraria)

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

Zuzendaria / Director

Joseba LLano     zuzendaria@resketaikastola.eus

Idazkaria / Secretaria

Isabel Sierra, zuzenidaz@aresketaikastola.eus

HH eta LH-ko ikasketa burua/

Jefe de estudios Infantil-Primaria

Patxi Lasarte lhib@aresketaikastola.eus

DBH-ko ikasketa burua / Jefe de estudios ESO

Itxaso Ugarte, dbhib@aresketaikastola.eus

 Zikloetako Koordinatzaileak

HH 1. Zikloa (Kilikolo): Soraya Alonso  salonso@aresketaikastola.eus

HH 2. Zikloa (Eskolaurre): Txelo Pikaza  tpikaza@aresketaikastola.eus 

LH 1. Zikloa: Miren Gómez, mgomez@aresketaikastola.eus

LH 2. Zikloa: Nieves Unanue, nunanue@aresketaikastola.eus

LH 3. Zikloa: Koldo R., krodriguez@aresketaikastola.eus

DBH: Izaskun Lazkano   dbhkoor@aresketaikastola.eus

IDAZKARITZA / ADMINISTRACIÓNre

 

Administrariak

Begoña Guillén, idazkaritza@aresketaikastola.net

Aritz Esnal, idazkaritza@aresketaikastola.net

 

Jon Catalánaresketaikastola@aresketaikastola.net

JANTOKIA / COMEDOR

Zaintzaileak / Cuidadoras

Mª Jesús Aldama

Marivi Alonso

Maite Aldama

Inma Gartzia

 

Loli García

Igone Aldama

Josune Martinez

 

GARRAIOA / TRANSPORTE

Laguntzaileak / Auxiliares

                          Eukene Larrea

                          Ana Sarasola

Inma Garcia

Loli Garcia

 

IRAKASLE TALDEA/PROFESORES

 HAUR HEZKUNTZA - HH     EDUCACIÓN INFANTIL- EI
 

  TUTOREAK

 2 URTE – KILI KOLO

Soraya Alonso, Zuriñe Garcia, Nagore Durana

Nerea Figuero (aux),  Janire Usategi(aux)

3 URTE

 

Naiara Barallobre
nbarallobre@aresketaikastola.eus

Laura Moreno
lmoreno@aresketaikastola.eus

 

Amaia Santamaría

asantamaria@aresketaikastola.eus

 

4 URTE

Naiara Merino
nmerino@aresketaikastola.eus

Amaia Urresola
aurresola@aresketaikastola.eus

5 URTE

Txelo Pikaza,
tpikaza@aresketaikastola.eus

Esther Azkarraga,

eazkarraga@aresketaikastola.eus

Ingelesa Departamentua

Isabel Sierraisierra@aresketaikastola.eus

Psikomotrizitatea eta

Orientatzailea

Koldo Gilsanzkgilsanz@aresketaikastola.eus

 
 LEHEN HEZKUNTZA - LH                      EDUCACIÓN PRIMARIA-EP
 

  TUTOREAK

1. maila

Miren Gomez
mgomez@aresketaikastola.eus

Ana Iturrate
aiturrate@aresketaikastola.eus

2. maila

Aintzane Garate
aintzagarate@aresketaikastola.eus

 

Rtaquel Salazar

rsalazar@aresketaikastola.eus

 

3. maila

Nieves Unanue
nunanue@aresketaikastola.eus

Marian Arberas
marberas@aresketaikastola.eus

4. maila

Maite Herrero
mherrero@aresketaikastola.eus

Isabel Sierra
isierra@aresketaikastola.eus

5. maila

Aitor Garate

a2garate@aresketaikastola.eus 

Koldo Rodriguez
krodriguez@resketaikastola.eus

6. maila 

Maite Aginako
aaginako@aresketaikastola.eus

Lucía Martín
lmartin@aresketaikastola.eus

 

 

 

Ingelesa Departamentua

Bego Gastón  bgaston@aresketaikastola.eus
Rosa Mª Yarritu ryarritu@aresketaikastola.eus  
Pili Greño
  pgreno@aresketaikastola.eus

 Heziketa Fisikoa

Lucía Martín lmartin@aresketaikastola.eus 

Rakel Álvarez ralvarez@aresketaikastola.eus

Psikomotrizitatea

Bego Soraluze
bsoraluze@aresketaikastola.eus

Orientatzailea

Bego Soraluze
bsoraluze@aresketaikastola.eus

 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA - DBH      EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA-ESO
 

  TUTOREAK 

                  A                                     B

1. maila

Ramón Azurmendi
razurmendi@aresketaikastola.eus

Alberto Torres
atorres@aresketaikastola.eus

2. maila

Pili Esnaola
pesnaola@aresketaikastola.eus

Rakel Alvarez

ralvarez@aresketaikastola.eus

3. maila

Eukene Gaztelu
egaztelu@aresketaikastola.eus

Inma Gomez
igomez@aresketaikastola.eus

4. maila

Izaskun Lazkano
ilazkano@aresketaikastola.eus

Eduardo Fraile
efraile@aresketaikastola.eus

 

 

 

Irakasle ez tutoreak

Pili Greño  pgreno@aresketaikastola.eus 
Jose Ignacio Dorronsoro ddorronsoro@aresketaikastola.eus

Bego Gastón bgaston@aresketaikastola.eus 
Miren Murga mmurga@aresketaikastola.eus
Koldo Gilsanz kgilsanz@aresketaikastola.eus
Virginia Perez vperez@aresketaikastola.eus 

Itxaso Ugarte  iugarte@aresketaikastola.eus

HEZKUNTZA ZERBITZUAK /  SERVICIOS EDUCATIVOS

Orientazioa eta Hezkuntza laguntza

Orientacicativoón y apoyo educativo

 

 

Koldo Gilsanz
kgilsanz@aresketaikastola.eus

Bego Soraluze 
bsoraluze@aresketaikastola.eus

Belén Ortueta
bortueta@aresketaikastola.eus

Arantxa Ibarluzea, Cristina Gabiña,Josune Martinez

IKT

Arrate Altube
iktdinamizatzailea@aresketaikastola.eus

Jon Catalán