Antolakuntza

GURE ANTOLAKUNTZA

 

 

 

BATZORDE ERAGILEA - JUNTA RECTORA

Lehendakaria / Presidente

Eneko Aldai Fernandez (gurasoa)

Lehendakariordea / Vicepresidente

Manuel Plaza Bedmar (gurasoa)

Idazkaria / Secretario

Iser Sasiain Barquín (gurasoa)

 Juntakideak

Usmena Isasi Urrestarazu (gurasoa)

Itsaso Barbara Oribe (gurasoa)

Ainara Albizua Estrada (gurasoa)

Izaskun Ugarte Bergara (gurasoa) 

Alazne Llaguno Lobato (gurasoa)

Patxi Lasarte(irakaslea, ikasketa burua)

Itxaso Ugarte (irakaslea, ikasketa burua)

Isabel Sierra (irakaslea, idazkaria)

Joseba LLano (irakaslea, zuzendaria)

Aritz Esnal (administraria)

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

Zuzendaria / Director

Joseba LLano     zuzendaria@resketaikastola.eus

Idazkaria / Secretaria

Isabel Sierra, zuzenidaz@aresketaikastola.eus

HH-ko ikasketa burua/

Jefe de estudios Infantil

Naiara Barallobre nbarallobre@aresketaikastola.eus

LH-ko ikasketa burua/

Jefe de estudios Primaria

Patxi Lasarte lhib@aresketaikastola.eus

DBH-ko ikasketa burua / Jefe de estudios ESO

Itxaso Ugarte, dbhib@aresketaikastola.eus

 Zikloetako Koordinatzaileak

HH 1. Zikloa (Kilikolo): Soraya Alonso  salonso@aresketaikastola.eus

HH 2. Zikloa (Eskolaurre): Naiara Barallobre nbarallobre@aresketaikastola.eus 

LH 1. Zikloa: Miren Gómez, mgomez@aresketaikastola.eus

LH 2. Zikloa: Nieves Unanue, nunanue@aresketaikastola.eus

LH 3. Zikloa: Koldo R., krodriguez@aresketaikastola.eus

DBH: Izaskun Lazkano   dbhkoor@aresketaikastola.eus

IDAZKARITZA / ADMINISTRACIÓNre

 

Administrariak

Begoña Guillén, idazkaritza@aresketaikastola.eus

Aritz Esnal, idazkaritza@aresketaikastola.eus

 

Jon Catalánaresketaikastola@aresketaikastola.eus

JANTOKIA / COMEDOR

Zaintzaileak / Cuidadoras

Mª Jesús Aldama

Marivi Alonso

Maite Aldama

Inma Gartzia

 

Loli García

Josune Martinez

 

 

GARRAIOA / TRANSPORTE

Laguntzaileak / Auxiliares

                          Eukene Larrea

                          

                                 Leire Toscano

                          Loli Garcia

 

IRAKASLE TALDEA/PROFESORES

 HAUR HEZKUNTZA - HH     EDUCACIÓN INFANTIL- EI
 

  TUTOREAK

 2 URTE – KILI KOLO

Soraya Alonso, Zuriñe Garcia, Fatima Redondo

Nerea Figuero (aux),  Nagore Durana(aux)

3 URTE

Esther Azkarraga
eazkarraga@aresketaikastola.eus

Txelo Pikaza
tpikaza@aresketaikastola.eus

4 URTE

Naiara Barallobre
nbarallobre@aresketaikastola.eus

Laura Moreno
lmoreno@aresketaikastola.eus
 

Amaia Santamaria
asantamaria@aresketaikastola.eus

5 URTE

Amaia Urresola
aurresola@aresketaikastola.eu

Naiara Merino
nmerino@aresketaikastola.eus

Ingelesa Departamentua

Ane Ortegaaortega@aresketaikastola.eus

Psikomotrizitatea eta

Orientatzailea

Koldo Gilsanzkgilsanz@aresketaikastola.eus

 
 LEHEN HEZKUNTZA - LH                      EDUCACIÓN PRIMARIA-EP
 

  TUTOREAK

                          A                                                   B

1. maila

Aintzane Garate
aintzagarate@aresketaikastola.eus

Raquel Salazar
rsalazar@aresketaikastola.eus

2. maila

Ana Iturrate
aiturrate@aresketaikastola.eus

Miren Gomez
mgomez@aresketaikastola.eus

3. maila

Maite Herrero
mherrero@aresketaikastola.eus

Isabel Sierra
isierra@aresketaikastola.eus

4. maila

Nieves Unanue
nunanue@aresketaikastola.eus

Marian Arberas
marberas@aresketaikastola.eus

5. maila

Eider Bajo
ebajo@aresketaikastola.eus 

Maite Aginako
maginako@aresketaikastola.eus

6. maila 

Koldo Rodriguez
krodriguez@aresketaikastola.eus

Aitor Garate
a2garate@aresketaikastola.eus

 

 

 

Ingelesa Departamentua

Bego Gastón  bgaston@aresketaikastola.eus
Rosa Mª Yarritu ryarritu@aresketaikastola.eus  
Pili Greño
  pgreno@aresketaikastola.eus

 Heziketa Fisikoa

Eider Bajo ebajo@aresketaikastola.eus 

Rakel Álvarez ralvarez@aresketaikastola.eus

Psikomotrizitatea

Bego Soraluze
bsoraluze@aresketaikastola.eus

Orientatzailea

Bego Soraluze
bsoraluze@aresketaikastola.eus

 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA - DBH      EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA-ESO
 

  TUTOREAK 

                  A                                                B

1. maila

Pili Esnaola
pesnaola@aresketaikastola.eus

Rakel Alvarez
ralvarez@aresketaikastola.eus

2. maila

Ramón Azurmendi
razurmendi@aresketaikastola.eus

Alberto Torres
atorres@aresketaikastola.eus

3. maila

Izaskun Lazkano
ilazkano@aresketaikastola.eus

Eduardo Fraile
efraile@aresketaikastola.eus

4. maila

Eukene Gaztelu
egaztelu@aresketaikastola.eus

Inma Gomez
igomez@aresketaikastola.eus

 

 

 

Irakasle ez tutoreak

Pili Greño  pgreno@aresketaikastola.eus 
Jose Ignacio Dorronsoro ddorronsoro@aresketaikastola.eus

Bego Gastón bgaston@aresketaikastola.eus 
Iker Txabi Gauna @aresketaikastola.eus
Koldo Gilsanz kgilsanz@aresketaikastola.eus
Virginia Perez vperez@aresketaikastola.eus 

Itxaso Ugarte  iugarte@aresketaikastola.eus

HEZKUNTZA ZERBITZUAK /  SERVICIOS EDUCATIVOS

Orientazioa eta Hezkuntza laguntza

Orientacicativoón y apoyo educativo

 

 

Koldo Gilsanz
kgilsanz@aresketaikastola.eus

Bego Soraluze 
bsoraluze@aresketaikastola.eus

Belén Ortueta
bortueta@aresketaikastola.eus

Arantxa Ibarluzea, Cristina Gabiña,Josune Martinez

IKT

Arrate Altube
iktdinamizatzailea@aresketaikastola.eus

Jon Catalán