Antolakuntza

GURE ANTOLAKUNTZA

 

 

 

BATZORDE ERAGILEA - JUNTA RECTORA

Lehendakaria / Presidente

Aitziber Alcalde(gurasoa)

 Lehendakariordea / Vicepresidente

Xabier Pinedo (gurasoa)

 Idazkaria / Secretario

Josu Reguero (gurasoa)

 Juntakideak

Jesus Mª Quintela (gurasoa)

Izaskun Garcia (gurasoa)

Garoa Velarde (gurasoa)

Jorge LLorente (gurasoa) 

Joseba Ibarrondo (gurasoa)

Koldo Rodríguez (irakaslea, ikasketa burua)

Eukene Gaztelu (irakaslea, ikasketa burua)

Isabel Sierra (irakaslea, idazkaria)

Joseba LLano (irakaslea, zuzendaria)

Jon Catalán (administraria)

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

Zuzendaria / Director

Joseba LLano     zuzendaria@resketaikastola.eus

Idazkaria / Secretaria

Isabel Sierra, zuzenidaz@aresketaikastola.eus

HH eta LH-ko ikasketa burua/

Jefe de estudios Infantil-Primaria

Koldo Rodríguez, lhib@aresketaikastola.eus

DBH-ko ikasketa burua / Jefe de estudios ESO

Eukene Gaztelu, dbhib@aresketaikastola.eus

 Zikloetako Koordinatzaileak

HH 1. Zikloa (Kilikolo): Soraya Alonso  salonso@aresketaikastola.eus

HH 2. Zikloa (Eskolaurre): Txelo Pikaza  tpikaza@aresketaikastola.eus 

LH 1. Zikloa: Miren Gómez, mgomez@aresketaikastola.eus

LH 2. Zikloa: Nieves Unanue, nunanue@aresketaikastola.eus

LH 3. Zikloa: Aitor Garate, a2garate@aresketaikastola.eus

DBH: Itxaso Ugarte   dbhkoor@aresketaikastola.eus

IDAZKARITZA / ADMINISTRACIÓNre

 

Administrariak

Begoña Guillén, idazkaritza@aresketaikastola.net

Aritz Esnal, idazkaritza@aresketaikastola.net

 

Jon Catalánaresketaikastola@aresketaikastola.net

JANTOKIA / COMEDOR

Zaintzaileak / Cuidadoras

Mª Jesús Aldama

Marivi Alonso

Maite Aldama

Nadia Paz

 

Amaia Diego

Loli García

Nagore Durana

 

 

GARRAIOA / TRANSPORTE

Laguntzaileak / Auxiliares

                          Eukene Larrea

                          Ana Sarasola

Inma Garcia

Loli Garcia

 

IRAKASLE TALDEA/PROFESORES

 HAUR HEZKUNTZA - HH     EDUCACIÓN INFANTIL- EI
 

  TUTOREAK

 2 URTE – KILI KOLO

Soraya Alonso, Zuriñe Garcia, Laura Moreno, Fátima Redondo,

Nerea Figuero (aux), Nagore Durana(aux), Janire Usategi(aux)

3 URTE

 

Naiara Merino
nmerino@aresketaikastola.eus

 

Amaia Urresola
aurresola@aresketaikastola.eus

4 URTE

Txelo Pikaza,
tpikaza@aresketaikastola.eus

Esther Azkarraga,

eazkarraga@aresketaikastola.eus

5 URTE

Naiara Barallobre
nbarallobre@aresketaikastola.eus

Maite Oianguren,

moyanguren@aresketaikastola.eus

 

Ingelesa Departamentua

Isabel Sierraisierra@aresketaikastola.eus

Psikomotrizitatea eta

Orientatzailea

Koldo Gilsanzkgilsanz@aresketaikastola.eus

 
 LEHEN HEZKUNTZA - LH                      EDUCACIÓN PRIMARIA-EP
 

  TUTOREAK

1. maila

Aintzane Garate
aintzagarate@aresketaikastola.eus

Raquel Salazar 

 rsalazar@aresketaikastola.eus

2. maila

Miren Gomez
mgomez@aresketaikastola.eus

Ana Iturrate
aiturrate@aresketaikastola.eus

3. maila

Maite Herrero
mherrero@aresketaikastola.eus

Isabel Sierra
isierra@aresketaikastola.eus

4. maila

Nieves Unanue
nunanue@aresketaikastola.eus

Marian Arberas
marberas@aresketaikastola.eus

5. maila

Maite Aginako
aaginako@aresketaikastola.eus

Lucía Martín
lmartin@aresketaikastola.eus

6. maila 

Aitor Garate

a2garate@aresketaikastola.eus 

Arrate Altube
aaltube@aresketaikastola.eus

 

 

 

 Ingelesa Departamentua

Bego Gastón  bgaston@aresketaikastola.eus
Rosa Mª Yarritu ryarritu@aresketaikastola.eus  
Pili Greño
  pgreno@aresketaikastola.eus

 Heziketa Fisikoa

Lucía Martín lmartin@aresketaikastola.eus 

Rakel Álvarez ralvarez@aresketaikastola.eus

Psikomotrizitatea

Bego Soraluze
bsoraluze@aresketaikastola.eus

Orientatzailea

Bego Soraluze
bsoraluze@aresketaikastola.eus

 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA - DBH      EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA-ESO
 

  TUTOREAK

1. maila

Pili Esnaola
pesnaola@aresketaikastola.eus

Rakel Alvarez

ralvarezi@aresketaikastola.eus

2. maila

Alberto Torres
atorres@aresketaikastola.eus

Jose Ignacio Dorronsoro
ddorronsoro@aresketaikastola.eus

3. maila

Izaskun Lazkano
ilazkano@aresketaikastola.eus

Eduardo Fraile
efraile@aresketaikastola.eus

4. maila

Itxaso  Ugarte
iugarte@aresketaikastola.eus

Virginia  Pérez
vperez@aresketaikastola.eus

 

 

 

Irakasle ez tutoreak

Pili Greño  pgreno@aresketaikastola.eus 
Ramón Azurmendi razurmendi@aresketaikastola.eus

Bego Gastón bgaston@aresketaikastola.eus 
Miren Murga mmurga@aresketaikastola.eus
Koldo Gilsanz kgilsanz@aresketaikastola.eus
Inma Gomez igomez@aresketaikastola.eus 

Eukene Gaztelu  egaztelu@aresketaikastola.eus

HEZKUNTZA ZERBITZUAK /  SERVICIOS EDUCATIVOS

Orientazioa eta Hezkuntza laguntza

Orientacicativoón y apoyo educativo

 

 

Koldo Gilsanz
kgilsanz@aresketaikastola.eus

Bego Soraluze 
bsoraluze@aresketaikastola.eus

Belén Ortueta
bortueta@aresketaikastola.eus

Arantxa Ibarluzea, Cristina Gabiña,Josune Martinez

IKT

Arrate Altube
iktdinamizatzailea@aresketaikastola.eus

Mantenua: Jon Catalán